Change Language

Gold Bar | گلدبار جواهرات

Emilia Clarke در مراسم با شکوه Emmy Awards 2018

Emilia Clarke این بازيگر زیبای ۳۲ ساله انگلیسی که تمام محبوبیت خود را مدیون سریال جذاب Game of Thrones میباشد، مانند سال های گذشته به خاطر فصل آخر این سریال در مراسم Emmy Awards 2018  که معادل اسكار برای تولیدات تلویزیون در نظر گرفته می‌شود حضور داشت .

جدیدترین محصولات موجود دکوریکور

برای خرید این انگشتر کلیک کنید